top of page

Iekšējā komunikācija

Iedomājies darba vidi, kurā cilvēki jūtas iesaistīti, redz sava darba jēgu, jūtas droši, saprot uzņēmuma virzību. Iztēlojies, ka kolektīvā valda cieņa, izpratne, uzticēšanās, skaidra un atvērta komunikācija, kas rezultējas produktīvā darbā un uzņēmuma sasniegumos! Tas ir mērķis, ko palīdzu vadītājiem sasniegt!

Atklāj jēgpilnas iekšējās komunikācijas spēku!

Iekšējās komunikācijas analīze uzlabojumu identificēšanai

​Pirmais solis iekšējās komunikācijas uzlabošanā ir novērtēt esošo stāvokli. Iekšējās komunikācijas analīze dos padziļinātu skatījumu uz stiprajām, vājajām pusēm un iespējām, kas raksturo esošo iekšējās komunikācijas praksi Jūsu organizācijā. Analīzes ietvaros iespējams identificēt, kādi uzlabojumi stiprinās iekšējās komunikācijas praksi.


Atkarībā no klienta pieprasījuma analīze var tik īstenota dažādi:

 • Darbinieku anketēšana par dažādiem ar iekšējo komunikācija saistītiem aspektiem;

 • Dažādu līmeņu darbinieku un vadītāju intervēšana padziļinātai iekšējās komunikācijas prakses izpētei;

 • Fokusgrupas intervija kāda iekšējās komunikācijas problēmjautājuma risināšanai;

 • Iekšējās komunikācijas kanālu un pasākumu analīze uzlabojumu identificēšanai.

Iekšējās komunikācijas funkcijas audits

Šī pakalpojuma ietvaros palīdzu klientam izanalizēt to, kā iekšējā komunikācija uzņēmumā darbojas kā funkcija, lai nonāktu pie secinājumiem, kā iekšējās komunikācijas vadību padarīt stratēģisku. Tā ietvaros:

 • Iekšējās komunikācijas funkcijā iesaistīto lomu un ikdienas pienākumu analīze;

 • Iekšējās komunikācijas funkcijas struktūrā identificēšana;

 • Iekšējās komunikācijas funkcijas vadītāja amata pienākumu analīze;

 • Vadības darbseminārs par iekšējās komunikācijas lomu un mērķiem uzņēmumā;

 • Iekšējās komunikācijas prakses izvērtējums pēc 8 stratēģiskajiem komponentiem;

 • Modeļa izstrāde efektīvai iekšējās komunikācijas funkcijas vadībai;

 • Rekomendācijas, kā stiprināt iekšējās komunikācijas praksi stratēģiskā līmenī.

Iekšējās komunikācijas un darbinieku iesaistes stratēģijas izstrāde

 • Šis pakalpojums paredz biznesa/organizācijas stratēģisko mērķu savienošanu ar iekšējo komunikāciju, tādejādi to padarot stratēģiski vadītu.
  Atkarībā no uzņēmuma/organizācijas specifikas stratēģijas ietvaros tiek veikta:

 • Uzņēmuma stratēģijas analīze (lai savienotu stratēģiskos mērķus ar iekšējo komunikāciju)

 • Iekšējās komunikācijas analīze,

 • Nodrošināti darbsemināri vadības grupām, lai definētu prioritāros iekšējās komunikācijas mērķus;

 • Definēti problēmjautājumi, iespējas, mērķi, vēstījumi, darbinieku grupas, kanāli, pasākumi un aktivitātes, indikatori stratēģijas novērtēšanai.

 • Papildu stratēģijas dokumentam saņemat aktivitāšu plānu konkrētā laika grafikā.

Iekšējās komunikācijas speciālista mentorings

Šis pakalpojums paredzēts ikvienam iekšējās komunikācijas speciālistam vai vadītājam, kam vajadzīgs atbalsts gan stratēģiskā, gan ikdienas iekšējās komunikācijas procesu līmenī. Tā mērķis ir palīdzēt orientēties aktuālajos iekšējās komunikācijas problēmjautājumos, dot apziņu, ka ir kāds, ar ko pārrunāt idejas, un sniegt reālu atbalstu stratēģiju izstrādē.

Praktiski tas nozīmē:

 • Klienta izvēlētā ritmā vienojamies par tikšanās reizēm, kas ilgst 1-2 stundas (parasti reizi nedēļā);

 • Klients nāk ar problēmjautājumiem, kurus pārrunājam un kopā rodam risinājumus;

 • Klients iesūta rakstītās vai vizuālās komunikācijas materiālu projektus – sniedzu atgriezenisko saiti un ieteikumus to uzlabošanai;

 • Strādājam pie tā, lai klients stiprina savu spēju darboties stratēģiskā līmenī, sniedzot pienesumu uzņēmuma mērķu sasniegšanai.

 • Ja iekšējās komunikācijas vadītājam ir komanda, trenēju spēju vadīt cilvēkus, radot iekšējās komunikācijas komandas mērķus un uzdevumus.

 • Pakalpojuma ietvaros palīdzu nonākt līdz iekšējās komunikācijas mērķim un palīdzu izstrādāt iekšējās komunikācijas stratēģiju.

Vadītāju iekšējās komunikācijas prasmju treniņi

Mācību mērķis ir stiprināt visu līmeņu vadītāju komunikācijas līderības spējas.

Mācību saturs pielāgots katras komandas vajadzībām, taču bāze tēmas ir sekojošas:

 • Vadītāju loma pārmaiņu laikā;

 • Vadītāju spēka punkti pārmaiņās;

 • Komunikācija pārmaiņu virzīšanai un īstenošanai;

 • Iekšējās komunikācijas būtība, līmeņi, jēga;

 • Līderības komunikācija;

 • Iekšējās komunikācijas instrumenti efektīvai vadībai;

 • Stratēģiski vadīta iekšējā komunikācija;

 • Atgriezeniskā saite kā komunikācijas instruments

 • Vēstījumi un kanāli efektīvai komunikācijai

Ieva atvēra jaunu redzējumu, kā komunicēt tā, lai mani sadzirdētu, uzticētos un būtu iespēja veidot efektīvas sadarbības. Ievas stiprā puse ir dabiska spēja sasniegt rezultātu un sniegt vajadzīgo impulsu īstajā brīdī. Rekomendēju ikvienam vadītājam, kam svarīgi sevī vai savā komandā atklāt komunikācijas spēku! 

Irēna Liepiņa,
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības prezidente

Pēdējo desmit gadu laikā esmu izveidojis vai līdzdarbojies vairāku mediju uzņēmumu attīstīšanā, taču ikvienā uzņēmumā pienāk brīdis, kad jāpieņem izšķiroši lēmumi par pārmaiņām. Augstu novērtēju  Ievas  praktiskās un akadēmiskās zināšanas. Jau pirmajās konsultācijās Ieva ļāva ieraudzīt iespējas. Tas mani iedvesmoja un ļāva ielikt uzņēmuma attīstību pareizajās sliedēs. Uzskatu, ka pārmaiņas ir sarežģīts komandas darbs, un Ieva ir kā daļa no šīs komandas.

Ingemārs Vekteris, "Vidzemes Televīzija", "ReTV",
​I.V. Konsultācijas valdes priekšsēdētājs

Sadarbojāmies ar Ievu jau otro reizi. Vinas vadītajam semināram par delegēšanu bija ilgtermina pozitīva iedarbība. Darbinieki izbaudīja arī pašu apmācību procesu. Patika arī šis seminārs par atgriezenisko saiti! Iesaku Ievu kā labu iekšējās komunikācijas treneri.

Mudrīte Grundule

SIA Prospero valdes locekle

Daudzu gadu garumā sadarbojāmies ar Ievu kā komunikācijas vadības konsultanti. Esam ļoti apmierināti ar šo sadarbību. Kopīgās sadarbības ietvaros izstrādātie komunikācijas risinājumi un stratēģijas ir aktuāli joprojām, tos turpinām izmantot. 

Viktors Gustsons,
“Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle” vadītājs

 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn
bottom of page