top of page

Organizāciju stratēģija

Misijas, vīzijas un vērtību izstrādes process

Pakalpojuma ietvaros konsultants nodrošina darbsemināru uzņēmuma misijas, vīzijas un vērtību definēšanai vai pārskatīšanai. Informācijas apkopošanu un rekomendācijas iespējamajiem definējumiem.

Otrajā posmā, ja klientam, ir jāizstrādā organizācijas stratēģija, konsultants nodrošina darbsemināru stratēģisko prioritāšu, mērķu un uzdevumu definēšanai. Pakalpojuma ietvaros konsultants arī apkopo darbseminārā iegūto informāciju un iesniedz klientam tālākajam darbam.

Stratēģijas ieviešanas komunikācija

Ja Jūsu izņēmumā vadība izstrādājusi jaunu stratēģiju, un vajadzīgs atbalsts tā komunicēšanai/kaskadēšanai visos darbinieku līmeņos, tad šis pakalpojums paredzēts tieši šādiem gadījumiem.

Process ietver:

  • Analīze (iekšējās komunikācijas pieejas, kanāli, risinājumi, darbinieku viedoklis);

  • Vadītāju darbseminārs iekšējās komunikācijas mērķa noteikšanai;

  • Stratēģijas dokumenta izpēte;

  • Iekšējās komunikācijas plāna sagatavošana stratēģijas kaskadēšanai.

VSIA Liepājas simfoniskais orķestris 2022.gada pavasarī piedzīvoja nopietnus izaugsmes izaicinājumus – mākslinieciskās vadības maiņu, identitātes meklējumus un jaunas stratēģijas izstrādes nepieciešamību. Par šo izaicinājumu sekmīgu risinājumu liecina orķestra apmeklējuma, finanšu un publicitātes straujš kāpums kopš pagājušā rudens, dalība prestižos festivālos un lielisks klimats orķestra kolektīvā. Tas ir varējis notikt, pateicoties Ievai Zaumanei, pārmaiņu vadības ekspertei.

Sadarbību ar Ievu Zaumani īsi varētu raksturot šādi: aizraujoši, izglītojoši, saliedējoši, empātiski un profesionāli. Intensīva darba mēnešos orķestris atskārta uzņēmuma vērtības, identificēja misiju un vīziju, darbinieki noticēja sev un kolektīva izaugsmes iespējām. Mēs visi, turpat 100 kolēģi, ieguvām līdzdalības uzņēmuma liktenī sajūtu, ieguvām prieku un lielāku savstarpēju uzticēšanos.

Uldis Lipskis,

Liepājas Simfoniskā orķestra direktors

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page