top of page

Par mani

Mani sauc Ieva Zaumane.
Esmu pārmaiņu un iekšējās komunikācijas stratēģe.

Es ļoti skaidri atceros to punktu savā profesionālajā karjerā, kad piedzīvoju atklāsmi, ka es kā sabiedrisko attiecību vadītāja varu dienu no dienas atbildēt uz žurnālistu jautājumiem vislabākajā veidā, štancēt tonnām preses relīžu un organizēt mediju pasākumus, lai tikai organizācijas reputācija būtu līmenī, un tomēr viens pamatīgs iekšējs satricinājums, kas rodas no ilgstošas iekšējās komunikācijas kā funkcijas ignorēšanas, nograuj pilnīgi visu līdz pamatiem!

Mana profesionālā pieredze jau vairāk nekā 20 gadus ir saistīta ar stratēģiskas komunikācijas vadību un darbinieku iesaisti dažādos organizācijas dzīves ciklos, gan stabilitātē, gan pārmaiņās, gan arī krīzēs.

Darba fokusā

Esmu izstrādājusi iekšējās un ārējās komunikācijas stratēģijas, organizējusi un vadījusi pārmaiņu komunikācijas procesus, kā arī nodrošinājusi krīžu komunikācijas vadību tādās organizācijās un uzņēmumos kā - Valsts ieņēmumu dienests, Hansabanka, Tiesībsarga birojs, konsultāciju uzņēmums “Hauska&Partner”, Valsts izglītības un attīstības aģentūra, VAS Latvijas Pasts.

 

Jau vairākus gadus esmu izvēlējusies organizācijas stiprināt, esot ārpusē. Klientiem veidoju iekšējās komunikācijas un pārmaiņu komunikācijas stratēģijas, sniedzu sistēmiskas konsultācijas iekšējās komunikācijas uzlabošanai, trenēju un mentorēju visa līmeņa vadītājus komunikācijas līderībā.

Zināšanās balstītas konsultācijas

Paralēli savai profesionālajai darbībai, konsultējot un trenējot uzņēmumu vadītājus un komandas, esmu izstrādājusi promocijas darbu “ Uzņēmuma iekšējās komunikācijas funkcijas stratēģiskā vadība” un ieguvusi doktora grādu sociālajās zinātnēs (Ekonomika un uzņēmējdarbības vadība). Tas nozīmē dziļu, fundamentālu izpratni par biznesa procesiem un iekšējās komunikācijas lomu uzņēmumu attīstībā. Esmu vairāku zinātnisku publikāciju autore, uzstājusies vairākās starptautiskās un Latvijas mēroga konferencēs, prezentējot tēmas, kas saistītas ar dažādiem darba vides aspektiem un komunikāciju.

Papildu kompetences 

Esmu arī sertificēts APC koučs, un ieguvusi Berta Helingera Institūta un Systemic Constellation Center Riga sertifikātu “Organizācijas sistēmdinamikas un sistēmiskie sakārtojumi”. Tas ļauj iekšējās komunikācijas problēmjautājumos saskatīt cēloņus un tos risināt kompleksi, kombinējot stratēģisko pieeju ar sistēmiskā koučinga un sakārtojuma metodēm.

Attīstība

 • Uzņēmuma Ieva Zaumane Systemic Change valdes locekle;

 • Doktora grāds sociālajās zinātnēs (Ph.D);

 • Iekšējās komunikācijas instrumenta “Saruna par pārmaiņām” autore;

 • Praktizējoša vadības trenere un mentore;

 • Starptautisku publikāciju autore un zinātnisko konferenču referente;

 • Dienas Bizness Personāla vadības rokasgrāmatas līdzautore

 • On-line kursa “Kā kļūt par izcilu vadītāju” autore;

 • Vieslektore tādās Latvijas augstskolās kā Latvijas Universitāte, Vidzemes augstskola, Rīgas Stradiņu universitāte, Banku augstskola;

 • Sertificēts APC koučs;

 • Sertificēta organizāciju sistēmdinamiku speciāliste un sistēmisko sakārtojumu fasilitatore;

Publikācijas starptautiskos zinātniskajos žurnālos un krājumos

 • Zaumane, I. and Leščevica, M. (2021), Functional responsibility for internal communication management and its integration in contemporary businesses, International Journal of Organizational Analysis, Emerald Publishing, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print.  https://doi.org/10.1108/IJOA-06-2021-2822 (SCOPUS)

 • Zaumane I. (2021), Strategic Internal Communication: Analysis of the Practice of Regional Higher Institutions of Latvia. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume VI, May 28th-29th, 2021. 551-563, DOI: https://doi.org/10.17770/sie2021vol6.6415

 • Zaumane I. (2018), Internal Communication Challenges in 21st Century Organization. Leadership perspective. IJRDO-Journal of Business Management, Vol.4, No.2. ISSN: 2455-6661

 • Zaumane I., (2016), “Internal Communication crisis and it’s impact on organizations performance”, Journal of Business Management,Issue 12, p24-33. (EBSCO)

 • Review (2022), Internal communication management: Practices in contemporary businesses, Strategic Direction, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/SD-12-2021-0165. (SCOPUS)

Ja jums ir vajadzīgs partneris ar dziļām zināšanām un plašu pieredzi, lai pārmaiņu un iekšējo komunikāciju paceltu nākamajā līmenī, sazināmies!

Forma saziņai/Contact form:

Uzņēmuma rekvizīti:
Ieva Zaumane Systemic Change SIA
PVN reģ.nr. LV52103088351
Adrese: O.Kalpaka iela 13-34, Sigulda, LV-2150
Banka: SEB Banka
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV84UNLA0055001006320

 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn
bottom of page