top of page

Iekšējās komunikācijas instruments “Saruna par pārmaiņām”

Pārmaiņu komunikācija vēl nekad iepriekš nav bijusi tik strukturēta un vadāma

Pārmaiņu process ir neatņemama mūsu ikdienas daļa. Mēs varam piedzīvot radikālas pārmaiņas, ko izraisa krīzes situācijas, un pārmaiņas var būt arī nelielas izmaiņas uzņēmuma procesos, kas paģēr darbinieku līdzšinējas attieksmes vai uzvedības maiņu.
Vai kādreiz esat iedomājies: Kāpēc vēlamās pārmaiņas ieviešas ar pretestību? Kāpēc cilvēkiem tik grūti pieņemt jauno situāciju, darbības modeli? Ja Jūsu atbilde ir “Jā”, tad vēlos iedrošināt, sakot, ka pārmaiņu ieviešanas process var būt veiksmīgs, ja vien uzņēmums vai organizācija ievēro kādu likumu!

Kam komunikācijas rīks “Sarunas par pārmaiņām” paredzētas?

Pārmaiņās galvenais ir komunikācija un piemēroti vēstījumi!

Bieži novēroju, ka vadītāji pārmaiņās darbiniekiem organizācijās komunicē vienvirziena formā. Taču, pirms definēt pārmaiņu vēstījumus, kas uzrunā sirdis un prātus, uzņēmuma vai organizācijas vadībai vispirms ir jāuzzin, ko jūt, domā, runā vai dara darbinieki, kuriem šīs pārmaiņas ir jāievieš ikdienas darbā. Un biežāk vadītājiem ir grūti atrast īsto veidu, kā darbiniekiem pajautāt, un galu galā, ko pajautāt, lai saruna būtu produktīva un sniegtu atbildes!

Risinājums – iekšējās komunikācijas instruments “Saruna par pārmaiņām”

Radīts komunikācijas instruments, kas palīdzēs atvērt sarunu, kurā darbiniekiem ir iespēja paust savas domas un emocijas par plānotajām un notiekošajām pārmaiņām organizācijā.
“Saruna par pārmaiņām” aktivitāte ļaus komandām justies iesaistītām, uzklausītām. Vadītājiem šis instruments palīdzēs nodrošināt atgriezenisko saiti un saprast darbinieku problēmjautājumus, kas savukārt ļaus mērķtiecīgāk definēt pārmaiņu vēstījumus un veidot pārmaiņu komunikācijas stratēģiju.

Instrumenta pievienotā vērtība

Savstarpēja uzticēšanās

Izmantojot lomu pieeju, šis rīks palīdzēs Jūsu uzņēmuma darbiniekiem uzticēties un atvērties viedokļu un sajūtu paušanai. Spēles elements sarunas gaisotni padarīs pozitīvāku un vieglāku.


Informācijas apmaiņa organizācijā

Palīdzēs iepazīstināt darbiniekus ar pārmaiņām organizācijā un atvērt sarunu par tām.

 

Pārmaiņu veiksmīga ieviešana

Ar sarunu instrumenta palīdzību, uzzināsiet darbinieku attieksmi pret pārmaiņām, un preventatīvi noskaidrosiet iemeslus, kas varētu aizkavēt veiksmīgu pārmaiņu ieviešanas procesu.

Ilgtermiņa investīciju atdeve

Šis instruments ir ilgtermiņa investīcija. To varēsiet izmantot ne vienu reizi vien dažādās komandās, individuālās sarunās un dažādās pārmaiņu situācijās gadu no gada. Šis instruments ietaupīs laiku, ko jūs pavadītu, hipotētiski domājot, kā labāk cilvēkiem komunicēt pārmaiņas.

Instruments nodrošina sinhronizēta vēstījuma nodošanu viscaur organizācijai un struktūrvienībās. Tas palīdz veidojot vēstījumu, izprast visus potenciālos klupšanas akmeņus un sagatavot jau sākotnējo ziņu, ietverot atbildes uz potenciālajiem jautājumiem un riskiem. Tas ir fantastisks instruments, kas vieno komandu jebkāda izmēra pārmaiņu plānošanā un ieviešanā! Paldies, Ieva!

Dace Dovidena, Rīkotājdirektore

Narvesen Baltija SIA

Instruments ir veids kā dažāda līmeņa vadītājiem pārmaiņu procesā rast iespēju izrunāt par lietām, kuras ierastā formātā un ikdienā nespējam izrunāt un saprast strukturētā formātā. Instruments ļauj soli pa solim šķetināt situāciju, kā arī ieraudzīt to no dažādām perspektīvām. Efektīvā veidā saņēmām maksimāli visaptverošus viedokļus, sapratām sāpīgos punktus, ieguvumus un soļus, kas veicami veiksmīgam pārmaiņu turpinājumam organizācijā. Prieks, ka Latvijā ir radīts tāds unikāls palīgmateriāls visa līmeņa vadītājiem, HR speciālistiem un koučiem (un droši vien ir vēl citi amati, kuros lieti noderētu šāds instruments).

Gunta Šmēdiņa, departamenta vadītāja

DNB Servisa centrs

Šis ir lakonisks un kvalitatīvs darba instruments, kas ļauj paskatīties uz to, ko ne vienmēr gribas skatīties. Tas man kā uzņēmuma dibinātājai palīdz saprast, kā nodot ziņu komandai, turklāt ļauj saprast, kādās kvalitātēs pati vēlos strādāt. Izmantojot instrumentu, divu stundu laikā  ieguvu darba materiālu vismaz 3 mēnešiem uz priekšu! Šī instrumenta izmantošanu raksturoju ar vārdiem – atklāsmes, iedvesma un aizrautība!

Kristīne Tomsone, uzņēmuma dibinātāja un vadītāja

SIA Ketes Māja

Cenas norādītas bez PVN.

Basic

65 EUR

 • 1 instrumenta komplekts

 • Trīs scenāriji izmantošanai grupā

 • Scenārijs izmantošanai tiešsaistē

 • Bezmaksas piegāde Latvijā

Pro

220 EUR

 • 1 instrumenta komplekts

 • Trīs scenāriji izmantošanai grupā

 • Scenārijs izmantošanai tiešsaistē

 • Bezmaksas piegāde Latvijā

 • Instrumenta lietošanas apmācības grupai līdz 4 cilvēkiem

Extra

600 EUR

 • 1 instrumenta komplekts

 • Trīs scenāriji izmantošanai grupā

 • Scenārijs izmantošanai tiešsaistē​​

 • Bezmaksas piegāde Latvijā

 • 3h pārmaiņu darbnīca grupai līdz 25 cilvēkiem

Extra+

980 EUR

 • 1 instrumenta komplekts

 • Trīs scenāriji izmantošanai grupā

 • Scenārijs izmantošanai tiešsaistē

 • 3h pārmaiņu darbnīca grupai līdz 25 cilvēkiem

 • Darbnīcas rezultātu apkopojums un rekomendāciju sagatavošana

VIP

2000 EUR

 • 1 instrumenta komplekts

 • Trīs scenāriji izmantošanai grupā

 • Scenārijs izmantošanai tiešsaistē

 • Bezmaksas piegāde Latvijā

 • 3h pārmaiņu darbnīca grupai līdz 25 cilvēkiem

 • Darbnīcas rezultātu apkopojums un rekomendāciju sagatavošana

 • Instrumenta komplekts katram darbnīcas dalībniekam

​​

Vadītāja galvenie ieguvumi

 • Ietaupīts laiks, domājot, kā labāk komunicēt pārmaiņas;

 • Helikoptera skatījums uz situāciju no augšas;

 • Tūlītēja atgriezeniskā saite no darbiniekiem;

 • Dažādas perspektīvas, kas palīdz izlemt par labāko pārmaiņu virzīšanas stratēģiju;

 • Materiāls pārmaiņu vēstījumu veidošanai;

 • Jaunas iespējas attīstībai;

 • Iespēja stiprināt komandas attiecības;

 • Uzticēšanās kultūras iedzīvināšana uzņēmumā.

Kam instruments būs noderīgs

 • Visu līmeņu vadītājiem organizācijā;

 • Koučiem, vadot grupas koučinga sesijas pārmaiņu laikā;

 • Biznesa un komunikācijas treneriem, dažādojot savu mācību programmu aktivitātes.

Produkta komplekts

Komplektā ietilpst 65 kartītes un 3 darbsemināru scenāriji instrumenta pilnvērtīgai ieviešanai un tālākai neierobežotai izmantošanai. 

  

Sarunu kartīšu veidi:

 • 44 jautājumu kartītes (4 jautājumu virzieni: Es un pārmaiņas; Emocijas pārmaiņās; Pārmaiņu novērtējums; Rīcība un Resursi);

 • 13 pārmaiņu situāciju kartītes (sava pārmaiņu veida/situācijas definēšanai un nofiksēšanai);

 • 4 darbinieku lomu identitātes kartītes (Atbalstītājs, Pretinieks, Draudzīgais, Piesardzīgais) pa diviem eksemplāriem.

 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn
bottom of page