top of page

Pārmaiņu komunikācija

Pārmaiņu komunikācijas stratēģijas izstrāde

Konsultāciju pakalpojums, kā rezultātā ir izstrādāta komunikācijas stratēģija un aktivitāšu plāns pārmaiņu ieviešanai.

Pakalpojums ietver šādus komponentus:

 • Priekšizpēte un analīze (esošā situācija, organizācijas vide, komunikācija, sistēma, ietekmes puses);

 • Darbseminārs augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem pārmaiņu mērķa un jēgas noteikšanai, komunikācijas mērķa identificēšanai;

 • Stratēģijas un plāna izstrāde.

Vadītāju konsultācijas un mentorings pārmaiņu komunikācijā

Pakalpojums piemērots gadījumiem, kad vadītājam jādefinē pārmaiņu vēstījumi un jāpieņem lēmums, kā komunicēt darbiniekiem vai citiem iesaistītajiem tuvu esošas pārmaiņas, bet nav vairs laika visaptverošas stratēģijas izstrādei.

Pakalpojums izpaužas gan kā konsultatīvas sarunas (tiešsaistē, telefoniski vai klātienē), palīdzība vēstījumu sagatavošanā (uzrakstīts teksts), atgriezeniskās saites došana, ja organizācijā kāds sagatavojis ziņu par pārmaiņām un vēlas to notestēt pie profesionāļa.

Darbseminārs vadības grupām “Saruna par pārmaiņām”

Šis formāts paredzēts komandām, kam jāplāno pārmaiņas organizācijā. Izmantojot iekšējās komunikācijas instrumentu “Saruna par pārmaiņām”, spēles formā vadu klientu cauri dažādiem pārmaiņu aspektiem no iesaistīto darbinieku skatu punkta, tādejādi palīdzot nonākt pie labākās pārmaiņu komunikācijas stratēģijas.

Vadītāju ieguvumi pēc darbsemināra:

 • Ietaupīts laiks, domājot, kā labāk komunicēt pārmaiņas;

 • Helikoptera skatījums uz situāciju no augšas;

 • Tūlītēja atgriezeniskā saite no dažādu pārmaiņu lomu perspektīvas;

 • Dažādi skatījumi, kas palīdz izlemt par labāko pārmaiņu virzīšanas stratēģiju;

 • Materiāls pārmaiņu vēstījumu veidošanai;

 • Jaunas iespējas attīstībai;

 • Iespēja stiprināt komandas attiecības;

 • Uzticēšanās kultūras iedzīvināšana uzņēmumā.

Pēdējo desmit gadu laikā esmu izveidojis vai līdzdarbojies vairāku mediju uzņēmumu attīstīšanā, taču ikvienā uzņēmumā pienāk brīdis, kad jāpieņem izšķiroši lēmumi par pārmaiņām. Augstu novērtēju  Ievas  praktiskās un akadēmiskās zināšanas. Jau pirmajās konsultācijās Ieva ļāva ieraudzīt iespējas. Tas mani iedvesmoja un ļāva ielikt uzņēmuma attīstību pareizajās sliedēs. Uzskatu, ka pārmaiņas ir sarežģīts komandas darbs, un Ieva ir kā daļa no šīs komandas.

Ingemārs Vekteris, "Vidzemes Televīzija", "ReTV",
​I.V. Konsultācijas valdes priekšsēdētājs

VSIA Liepājas simfoniskais orķestris 2022.gada pavasarī piedzīvoja nopietnus izaugsmes izaicinājumus – mākslinieciskās vadības maiņu, identitātes meklējumus un jaunas stratēģijas izstrādes nepieciešamību. Par šo izaicinājumu sekmīgu risinājumu liecina orķestra apmeklējuma, finanšu un publicitātes straujš kāpums kopš pagājušā rudens, dalība prestižos festivālos un lielisks klimats orķestra kolektīvā. Tas ir varējis notikt, pateicoties Ievai Zaumanei, pārmaiņu vadības ekspertei.

Sadarbību ar Ievu Zaumani īsi varētu raksturot šādi: aizraujoši, izglītojoši, saliedējoši, empātiski un profesionāli. Intensīva darba mēnešos orķestris atskārta uzņēmuma vērtības, identificēja misiju un vīziju, darbinieki noticēja sev un kolektīva izaugsmes iespējām. Mēs visi, turpat 100 kolēģi, ieguvām līdzdalības uzņēmuma liktenī sajūtu, ieguvām prieku un lielāku savstarpēju uzticēšanos.

Uldis Lipskis,

Liepājas Simfoniskā orķestra direktors

Noteikti iesaku Ievas vadīto pārmaiņu komunikācijas vadības semināru! Ļoti praktiski rīki un padomi, ko var izmantot gan komunicējot nozīmīgas pārmaiņas organizācijā, gan gatavojot informāciju ikdienā. Pasniedzēja iedod ļoti labu pārmaiņu komunikāciju procesa struktūru jeb rāmi un apskata visas šāda procesa svarīgākās nianses, ko nevajadzētu aizmirst. Man ļoti patika praktiskie padomi par latviešu valodas lietojumu, ko jau nākamajā dienā izmantoju. Jā, kursā apskatītās tēmas būs noderīgas kā biznesa vidē, tā arī privātās situācijās.

Sanita Liepiņa,
Personāla vadības speciāliste

Vadības pārmaiņu komunikācijas darbsemināri un treniņi

Treniņu un darbsemināru saturs pielāgots katra klienta vajadzībai, taču bāzes tēmas var būt šādas:

 • Cilvēki pārmaiņās

 • Vadītāju loma pārmaiņu laikā

 • Komunikācijas instrumenti un pieejams pārmaiņās

 • Pieejas pārmaiņu uzvedības sekmēšanai;

 • Pretestības mazināšanas tehnikas;

 • Emociju vadības pārmaiņu laikā;

 • Pārmaiņu vēstījumu definēšanas tehnikas.

 

Pakalpojums īstenots, izmantojot iekšējās komunikācijas instrumentu “Saruna par pārmaiņām”, lai palīdzētu vadības komandām orientēties sapratnē par pārmaiņu būtību, cilvēku iespējamajām bažām un labākajām komunikācijas pieejām.

 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn
bottom of page