top of page

Sistēmiska pieeja pārmaiņām, kas izmainīja visu

Realizētais projekts:

Klients pirmās sarunas laikā nodefinēja, ka kolektīvs ir konfliktējošs, ir izteikta individuālistu kultūra, uzņēmumā veidojas dažādas interešu grupas un koalīcijas, kas rada labu augsni intrigām. Pats vadītājs ir noguris, zaudējis gan vīziju, gan motivāciju runāt ar savu kolektīvu.

 

Tomēr tuvojās laiks, kad uzņēmumam jāveido jaunā vidējā termiņa stratēģija, kas palīdzētu virzīties uz priekšu un attīstīties. Tāpat tuvāko mēnešu laikā uzņēmumā bija darbu jāuzsāk jaunam vadītājam, kas šajā organizācijā būtu viens no atslēgas cilvēkiem, taču vēsturiski ar šo amata pozīciju bijušas dažādas grūtības – kolektīvs nav pieņēmis vadītājus, kas šajā amatā atradušies vai laika gaitā vadītājs zaudēja autoritāti, kas vedis pie visatļautības un neproduktīva darba, kā rezultātā cietusi arī darba kvalitāte.

Klienta problēma:

Klientam piedāvāju šādu sadarbības mērķi:

 1. Sniegt stratēģisku komunikācijas atbalstu uzņēmuma vadības komandai pārmaiņu laikā;

 2. Stiprināt uzņēmuma vadītāja komunikācijas līderības spējas, nodrošinot pārmaiņu komunikācijas mentoringu.

Paralēli konsultācijām notika stratēģiskais darbs:

 • veicu iekšējās vides izpēti (darbinieku aptauja), kas palīdzēja vadītājam ieraudzīt dažādus problēmjautājumus un to novēršanas iespējas;

 • Sagatavoju un vadīju organizācijas misijas, vīzijas un vērtību atjaunošanas darbsemināru dažādu līmeņu darbiniekiem;

 • Apkopoju darbsemināra materiālus, sagatavoju misijas un vīzijas definējuma projektu, sniedzu rekomendācijas tālākajiem soļiem;

 • Izveidoju prezentāciju klientam komunikācijai ar kolektīvu par aptaujā gūtajām atziņām un darbseminārā radītajām idejām;

 • Izstrādāju pārmaiņu komunikācijas plānu jaunā vadītāja ienākšanai organizācijā, kā centrā bija sistēmiska pieeja (pilnvaru nodošanas, vietas došanas un vīzijas komunikācija).

 • Biju pieejama telefonkonsultācijām par aktuālajām problēmsituācijām un notikumiem, kad klientam tas bija vajadzīgs.

Rezultāts:

Praktiski pakalpojumu sniedzu vairākās dimensijās. Vispirms notika sistēmiskas konsultācijas ar uzņēmuma vadītāju par viņa vietu šajā organizācijā, un to, ko viņš dara kā vadītājs. Konsultāciju laikā vadītājs arī nonāca pie atziņām, kas darbiniekiem liek konfliktēt, kā viņa vieta un vadītāja lomas realizācija ietekmē pārējo kolektīvu un sagaidāmo jauno vadītāju. Tāpat klients nonāca pie dziļas izpratnes par uzņēmuma vadošajiem principiem, vēsturisko izcelsmi un tās ietekmi uz pašreizējām norisēm kolektīvā, kā arī neizmantoto potenciālu. Šīs konsultācijas palīdzēja vadītājam atbrīvot savu enerģiju turpināt vadīt ar jaunu jaudu, ieraudzīt savas lomas potenciālu, augt spējā komunicēt ar savu kolektīvu visos līmeņos, kā arī skaidri ieraudzīt cēloņus un tos novērst, nevis cīnīties ar sekām.

Klienta atgriezeniskā saite par rezultātu:

Kolektīvs ir nomierinājies un gatavs darboties ar jaunu enerģiju. Radušās jaunas idejas, kas iedvesmo komandu izaugsmei. Pats uzņēmuma vadītājs jūtas pārliecinošāk savā lomā un komunikācijā ar darbiniekiem. Visi sagatavotie materiāli bijuši palīdzoši, lai jaunais vadītājs veiksmīgi ienāktu kolektīvā.

 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn
bottom of page