top of page

Pārmaiņu ieviešana var būt mierīga, ja vadība sagatavojas

Realizētais projekts:

Uzņēmuma īpašnieki, lai attīstītu biznesu, nolēmuši sadalīt uzņēmumu četrās atsevišķās biznesa vienībās – tātad, reorganizēt uzņēmumu. Praktiski tas nozīmē, ka komanda, kas līdz šim bija vienā laivā, tagad strādās zem atšķirīgiem zīmoliem. Tātad, mainīsies lomas, hierarhija, biznesa mērķi un veids, kā uzņēmums darbosies. Uzņēmums Latvijas tirgū strādā aptuveni 20 gadus, un darbinieku lojalitāte uzņēmumam ir spēcīga.

 

Šajā gadījumā tā kā vadībai nav plāna mazināt štatu, gluži pretēji, ir svarīgi, ka visi turpina strādāt, pamata uzstādījums komunikācijai ir: mēs gribam, lai cilvēki ir mierīgi par savām darbavietām, lai viņi nekur neaizbēg, domādami, ka viņus tāpat atlaidīs.

Uzņēmuma vadība uzrunāja ar lūgumu palīdzēt izstrādāt pārmaiņu komunikācijas pieeju, lai darbinieki saglabātu mieru un tajā pašā laikā justos iedvesmoti jaunam attīstības posmam uzņēmumā.

Klienta problēma:

Piedāvātais risinājums:

  1. Vadības darbsemināri ar mērķi kopīgi gan identificēt svarīgākās ietekmes puses (gan iekšējās, gan ārējās), gan definēt šo grupu iespējamās bažas un uztraukumus. Tāpat šajos semināros vadības grupa nonāca pie kopīgas sapratnes par pārmaiņu mērķi un pārmaiņu komunikācijas mērķi, un labākajiem vēstījumiem to sasniegšanai.

  2. Individuālas sarunas, lai izanalizētu esošo iekšējās komunikācijas praksi, lai pārmaiņu komunikācijas stratēģijā iekļautie risinājumi saskanētu ar jau pastāvošo vadības komunikācijas praksi.

  3. Pārmaiņu komunikācijas stratēģijas izstrāde.

Rezultāts:

  • Novadīti divi vadības darbsemināri, kas nodrošināja pārmaiņu ieviesēju iesaistīšanos un mērķtiecīgu darbību.

  • Izstrādāta pārmaiņu komunikācijas stratēģija un pārmaiņu ieviešanas aktivitāšu plāns, kas klientam ļauj metodiski sekot norādēm un ieviest pārmaiņas.

  • Izstrādātas vadlīnijas jauno uzņēmumu vadītājiem komunikācijai ar jaunajām komandām.

Klienta atgriezeniskā saite par rezultātu:

Pagaidām viss notiek ļoti mierīgi un veiksmīgi. Savā ziņā pat neplānoti raiti un iekšēji cilvēki ir ļoti mierīgi.

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page