top of page

Kad vadība vēlas mērķtiecīgu pieeju uzņēmuma stratēģijas kaskadēšanā

Realizētais projekts:

Klients saņēmis jaunus stratēģisko uzstādījumus no mātes uzņēmuma. Uzņēmuma vadītāja nolēmusi, ka vēlas mērķtiecīgu pieeju jaunās stratēģijas kaskadēšanā darbiniekiem, kā arī saprast, ko var darīt vēl labāk iekšējās komunikācijas funkcijas ietvaros.

Klienta problēma:

Piedāvātais risinājums:

  1. Veikt diagnostiku esošajai iekšējās komunikācijas praksei uzņēmumā.

  2. Radīt plānu uzņēmuma stratēģijas iedzīvināšanai visos līmeņos.

  3. Nodrošināt partnerību efektīvā uzņēmuma iekšējās komunikācijas vadībā.

Rezultāts:

  • Veikta iekšējās komunikācijas prakses izpēte un sagatavots ziņojums, kas ietvēra darbinieku aptaujas rezultātu un secinājumu apkopojumu, padziļināto interviju rezultātu analīzi, uzņēmumā izmantoto iekšējās komunikācijas kanālu satura un formas analīzes rezultātus, kas noslēdzās ar rekomendācijām par tālāko iekšējās komunikācijas prakses attīstību;

  • Sagatavots un novadīts iekšējās komunikācijas darbseminārs vidējā līmeņa vadītājiem, lai nonāktu pie kopējas sapratnes par iekšējās komunikācijas mērķi uzņēmumā;

  • Sagatavots komunikācijas plāns soli pa solim uzņēmuma stratēģijas ieviešanai;

  • Sniegts atbalsts stratēģijas komunikācijas darbiniekiem prezentācijas sagatavošanā.

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page