top of page

12 pārmaiņu veidi, kurus var piedzīvot organizācija

Pēdējā laikā nonācu pie atziņas, ka Latvijā ir daudzas situācijas, kas prasītu pārmaiņu vadības un komunikācijas algoritma iedarbināšanu, bet tiek uzskatītas par vienkāršiem biznesa vai vadības procesiem. 


Tāpēc nolēmu no starptautiskās vides apkopot 12 pārmaiņu veidus ar piemēriem, lai iekustinātu domas par to, kas ir pārmaiņas.


1. Fundamentālās jeb radikālās pārmaiņas

Liela mēroga operacionālās pārmaiņas, kas ietekmē visu organizāciju.

 

Piemēram: uzņēmums pāraug vietējo tirgu un sāk eksportēt; uzņēmums sāk kotēties biržā.

 

2. Inkrementālās pārmaiņas

Nelieli uzlabojumi, kas tiek veikti ikdienas darba režīmā.


Piemēram: pāreja no drukātiem uz elektroniskiem atvaļinājuma pieteikumiem. 


 3. Attīstības pārmaiņas

Paaugstina organizācijas kapacitāti, neveicot nozīmīgus pagriezienus struktūras vai procesu pārveidē.


Piemēram: vadība pieņem lēmumu pāriet no klientu uzskaites Excel tabulā uz CRM sistēmu.


4. Neplānotās pārmaiņas

Parādās pie problēmu, draudu vai izaicinājumu risināšanas, ko atklāj organizācija.


Piemēram: Covid pandēmijas ārkārtas situācija pirms 4 gadiem.


5. Transformējošās pārmaiņas

Ietver organizācijas vīzijas, principu, procesu, darbības virzienu, produktu un pakalpojumu pārdefinēšanu.


Piemēram: jaunas attīstības stratēģijas apstiprināšana un ieviešana.


6. Procesu un sistēmu pārmaiņas

Pārmaiņas informācijas plūsmās, resursu izvietošanā, lai optimizētu to, kā organizācija rada un notur vērtību.


Piemēram: iekšējās komunikācijas sistēmas izveide vai koriģēšana/attīstīšana.


7. Cilvēku & kultūras pārmaiņas

Pārmaiņas ar mērķi mainīt veidu, kā cilvēki komunicē savā starpā, motivē viens otru, tiek galā ar problēmām un strādā komandās.


Piemēram: organizācijas vērtību iedzīvināšana vai pārdefinēšana; sadarbības principu mainīšana/jaunu ieviešana; vadītāju maiņa.


8. Strukturālās pārmaiņas

Pārmaiņas organizācijas hierarhijā. Mainās autoritāšu izvietojums un struktūras raksturojums


Piemēram: reorganizācijas, kā rezultātā mainās struktūra, lomas, funkcijas.


9. Apvienošanās / pārņemšana

Divu vai vairāku organizāciju ar atšķirīgu kultūru, sistēmām, vērtībām un darba praksi integrācija.


Piemēram: uzņēmums nopērk citu uzņēmumu vai pats tiek nopirkts.


10. Atvienošanās

Ietver jaunu līderības kapacitātes, procesu un kompetenču veidošanu, lai atļautu divām vai vairākām biznesa vienībām, kas līdz šim strādājušas kā viena, turpmāk to darīt neatkarīgi.


Piemēram: viens uzņēmums tiek sadalīts divos vai vairākos uzņēmumos. Kāda struktūrvienība kļūst par atsevišķu juridisku personu.


11. Štata samazināšana

Ietver apzinātu darba vietu skaita samazināšanu, kas parasti ir organizācijas atbilde uz vides spiedienu, kura rezultātā jākļūst produktīvākiem un efektīvākiem.


Piemēram: vadība pieņem lēmumu slēgt nerentablu filiāli.


12. Pārvietošanās

Uzņēmuma darbība fiziski norisinās citā vietā.


Piemēram: uzņēmumam beidzas biroja nomas līgums, un vadība pieņem lēmumu pāriet uz 100% attālinātu darbu vai elastīgajām darba vietām.コメント


  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page